Thông tin phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 19/5/2022

I. Thông tin tình hình dịch

1. Số ca mắc mới trong ngày:

Ngày 19/5 ghi nhận 15 ca mắc mới. Trong đó: 2 ca chưa tiêm vắc xin đều là trẻ em dưới 12 tuổi; 01 ca trên 65 tuổi; 01 ca có bệnh nền, 01 ca là phụ nữ có thai.

Số ca mắc có tại 06/11 huyện, thành phố.

2. Lũy kế từ ngày 06/5/2021 đến nay:

- 155.956F0;

- Đã khỏi bệnh 155.725 ca; tử vong 97 (Tỉ lệ tử vong trên số ca mắc toàn tỉnh là 0,06%; tỉ lệ tử vong trên toàn quốc là 0,4% so với tổng số ca nhiễm).

3. Tình hình điều trị:

* Trong ngày có 21 trường hợp điều trị khỏi tại tỉnh.

* Hiện còn điều trị 134F0 (100% điều trị tại tỉnh), trong đó:

- 13 người bệnh điều trị tại các cơ sở y tế (9,7%), 121 người bệnh đang điều trị tại nhà (90,3%)/11 huyện, thành phố.

- Phân loại theo tuổi: 11 người bệnh trên 65 tuổi, 95 người bệnh từ 16-65 tuổi (trong đó có 01 người bệnh là phụ nữ có thai), 28 người bệnh dưới 16 tuổi.

- Phân loại theo nhóm nguy cơ:

+ 12 người bệnh có bệnh nền (9%).

+ 17 người bệnh chưa tiêm vắc xin (12,69%). Trong đó: 14 người bệnh dưới 12 tuổi (10,45%); 01 người bệnh không đồng ý tiêm (0,75%); 02 người bệnh chống chỉ định (1,49%).

- Tiên lượng: Tốt: 127 ca (94,8%); Trung bình: 07 ca (5,2%); Nặng: 0 ca

4. Đánh giá cấp độ dịch của tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế (đánh giá ngày 09/5/2022).

Quy mô xã: 200/200 xã, phường, thị trấn: Cấp 1 “Vùng xanh” , Không có xã nào “Vùng vàng”; “Vùng cam”.

II. Tình hình tiêm chủng:

Lũy kế tổng số liều vắc xin đã tiếp nhận: 1.686.418 liều.

Lũy kế đến nay đã tiêm: 1.628.442 liều được cấp.

1. Từ 18 tuổi trở lên:

Trong ngày tiêm được 306 liều (mũi 1: 21; mũi 2: 94; mũi 3: 191)

+ Tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 99,89%;

+ Tỷ lệ tiêm 2 mũi đạt 99,86%;

+ Tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại (mũi 3): 87,41%

(Lạng Sơn là 1 trong Top 10 tỉnh trên toàn quốc có tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt trên 80%; tỷ lệ tiêm mũi 3 toàn quốc là 61,5%).

2. Trẻ em từ 12-17 tuổi:

Trong ngày tiêm được 72 liều (mũi 1: 22; mũi 2: 50).

Tính đến ngày 07/5/2022, tổng số trẻ 12- 17 tuổi cần tiêm là 69.808 trẻ .

+ Tỷ lệ mũi 1 đạt 97,9% trên tổng số 69.808 trẻ cần tiêm;

+ Tỷ lệ mũi 2 đạt 92,1% trên tổng số 69.808 trẻ cần tiêm.

3. Trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi:

Trong ngày tiêm được 62 liều.

Lũy kế đến ngày 19/5/2022 đã tiêm được 30.619 liều/tổng số 32.700 liều đã cấp cho các huyện, thành phố.

Tỷ lệ tiêm mũi 1 cho trẻ 5-dưới 12 tuổi đạt 31,79% trên tổng số 96.316 trẻ dự kiến tiêm.

(Tỉ lệ tiêm trên toàn quốc trẻ 5-dưới 12 tuổi tính đến ngày 17/5/2022 là 22%).

1

Biểu Thông tin phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 19/5/2022

BAN BIÊN TẬP