Tiếp nhận 146 tác phẩm tham dự cuộc thi viết chính luận

Chiều 15/7, đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp triển khai thẩm định các bài viết tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022.

1

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Cuộc thi viết chính luận phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả việc triển khai, thu nhận bài viết Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022, thông qua dự thảo Thông báo phân công thành viên Hội đồng thẩm định và tổ thư ký Cuộc thi, dự thảo Hướng dẫn tiêu chí chấm điểm bài thi viết chính luận.

Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Trung ương về tổ chức cuộc thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Toàn tỉnh có 20 đầu mối triển khai Cuộc thi (15 Ban chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương; 5 đơn vị bao gồm: Ban Chỉ đạo 35 Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh).

Qua triển khai, toàn tỉnh đã thu nhận được 579 bài dự thi. Sau khi thẩm định ở cấp cơ sở, Hội đồng thẩm định cấp huyện và 5 đơn vị đã gửi tổng số 146 bài dự thi về Hội đồng thẩm định cấp tỉnh. Trong đó, có 96 tác phẩm thuộc thể loại báo (báo in, báo điện tử) và 50 tác phẩm thuộc thể loại tạp chí.

Lãnh đạo Báo Lạng Sơn phát biểu ý kiến tại cuộc họp 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, thảo luận các nội dung liên quan đến phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên hội đồng thẩm định, cụ thể hóa các tiêu chí chấm điểm đối với tác phẩm tham dự giải, phân công tổ thư ký rà soát thể lệ của các bài viết…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng thẩm định Cuộc thi viết chính luận đề nghị tổ thư ký tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu; hoàn thiện các dự thảo, trong đó phân công cụ thể các thành viên tham gia các tổ nhóm chấm điểm, cơ cấu lại các tiêu chí và thang điểm cụ thể đối với từng thể loại bài dự thi.

Đồng chí nhấn mạnh: Các thành viên Hội đồng thẩm định chủ động phân công, tăng cường phối hợp, trao đổi trong quá trình chấm điểm, bám sát các tiêu chí chấm điểm đảm bảo nghiêm túc, công bằng và hoàn thành việc chấm điểm xong trước ngày 25/7. Trên cơ sở đó, tổ thư ký chuẩn bị các nội dung để tiến hành họp Hội đồng thẩm định lần thứ hai (trước 30/7), qua đó lựa chọn các tác phẩm tham dự giải cấp trung ương và xét chọn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai và tham gia Cuộc thi.

 

1