Trung ương

 
Th9, 13, 2022 0
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhất quán coi gốc của cách mạng là dân, gốc của công việc là cán bộ, gốc của cán bộ là đạo đức. Vì vậy, bồi dưỡng lương tâm và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trẻ luôn là gốc trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ở mọi thời kỳ cách mạng. Bài viết…
 
Th7, 28, 2022 0
Trong bài phát biểu tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Trong tình hình hiện nay, nếu Đảng ta không vững vàng về chính trị, tư tưởng; không chặt chẽ, hiệu quả về bộ máy tổ chức; Không trong sạch về đạo đức…
 
Th7, 20, 2022 0
Chiều ngày 19/7, Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” (gọi tắt là BCĐ, TBT Đề án) đã có cuộc họp đầu tiên tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư…
 
Th7, 07, 2022 0
Ngày 06/7/2022 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam năm 2022 và ra mắt Triển lãm thực tế ảo “Tổ quốc bên bờ sóng”. Lãnh đạo ban, ngành phát động cuộc thi và triển lãm thực tế ảo “Tổ quốc bên bờ sóng” Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì…
 
Th6, 24, 2022 0
Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, những kết quả nổi bật…
 
Th7, 20, 2020 0
Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng Vcnet đã có trên 6,2 triệu lượt thi; trên 15 triệu lượt bạn đọc tìm hiểu lịch sử ngành Tuyên giáo. Cuộc thi trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng hướng tới kỷ niệm 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng.…
 
Th7, 08, 2020 0
Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" trên mạng VCNET tuần 15 có 282.294 lượt người tham gia thi (số người tham gia thi là 106.252), trong đó có 7.171 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi. 10 tỉnh, thành phố có số người tham gia thi đông nhất là: Hà Nội,…
 
Th6, 30, 2020 0
Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" trên mạng VCNET tuần 14 có 280.847 lượt người tham gia thi (số người tham gia thi là 110.816), trong đó có 15.864 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi. 10 tỉnh, thành phố có số người tham gia thi đông nhất là: Thành phố…
 
Th6, 23, 2020 0
Trong tuần thi thứ 13 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, có hơn 123 nghìn người tham gia thi với gần 316 nghìn lượt thi. Giải Nhất tuần thi này thuộc về Lữ Đức Báu, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Lữ Đức Báu giành giải Nhất tuần thi thứ 13. Theo…
 
Th6, 17, 2020 0
Trong tuần thi thứ 12 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, có gần 147 nghìn người tham gia thi với hơn 346 nghìn lượt người thi. Giải Nhất tuần thi này thuộc về Nguyễn Thành Vũ, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Vi Văn Quý đoạt giải Nhì cuộc thi…