Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, hiện đại vì nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh,để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân...

Chiều 6.5, tại trụ sở Bộ Công an, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Kết luận số 01); tổng kết Cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ và tổng kết Quy định tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với CAND.

Hội nghị do Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì; được kết nối trực tuyến đến Công an các địa phương trong cả nước.

Gương mẫu, đi đầu  thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Theo báo cáo tại Hội nghị, qua 1 năm thực hiện Kết luận số 01, 5 năm thực hiện Cuộc vận động, hơn 4 năm thực hiện Quy định lấy ý kiến của nhân dân, Hội nghị đánh giá công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều dấu ấn nổi bật.

Đảng bộ Công an Trung ương và các tổ chức đảng trong CAND được xây dựng trong sạch, vững mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên; tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực, hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Lực lượng CAND thể hiện rõ vai trò “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ , Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm  và các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TL.

Tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bố trí công an chính quy về xã; ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện cải cách hành chính phục vụ nhân dân; triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tích cực tham gia tuyến đầu trong phòng chống dịch Covid-19; bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội Khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra; điều tra khám phá nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng được dư luận nhân dân ủng hộ, đánh giá cao…

Tại Hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, đại diện các đơn vị, công an một số địa phương đã tham luận, đánh giá làm rõ các kết quả, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm quan trọng để tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận 01 trong lực lượng công an, Cuộc vận động và Quy định tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với CAND  trong thời gian tới.

Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, hiện đại, gắn bó chặt chẽ với nhân dân

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của lực lượng CAND đã đạt được trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và Quy định tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với CAND.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động, Quy định tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với Công an nhân dân đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân , bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; đặc biệt cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân trong toàn lực lượng. 

1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TL. 

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII, XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Quy định trách nhiệm về nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; Quy định về những điều đảng viên không được làm; tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nhất là chất lượng đội ngũ đảng viên trong CAND, đây là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của lực lượng CAND.

Bên cạnh đó, cần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên; thường xuyên tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, “tự soi”, “tự sửa”, “tự nhận diện”, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm. Tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và Nhân dân, đây là kênh thông tin quan trọng, giúp cho công tác chỉ huy, chỉ đạo, phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ vi phạm, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí mà Đảng ta đang quyết tâm thực hiện. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng danh là “thanh bảo kiếm của Đảng”, “lá chắn thép” vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, đòi hỏi lực lượng CAND phải không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, trong đó cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải nêu cao tinh thần chiến đấu, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị, khắc ghi và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ đã dạy CAND.

1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Quân công các hạng và Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an. Ảnh: TL.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trân trọng tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; đồng thời yêu cầu Bí thư, Thủ trưởng các đơn vị cần trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức và Nhân dân đối với CAND. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu…

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao B̀̀ằng và danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho đại diện Gia đình đồng chí Trần Xuân Viên - tức Viễn Chi, Cố Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Công an, vì những thành tích đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; Huân chương Quân công hạng Nhất cho Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Trao huân chương Quân công hạng Nhì cho Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Thượng tá Trần Đăng Quỳnh, Trợ lý Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an./.

 

Nguồn: https://dangcongsan.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc/xay-dung-luc-luong-cand-trong-sach-vung-manh-hien-dai-vi-nhan-dan-609533.html