Hội nghị Báo cáo viên tuyên truyền công tác bảo vệ người tiêu dùng và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”