Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, góp phần đưa chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHXHTN vào cuộc sống”