Lạng Sơn: Tổ chức tiếp sóng Họp báo trực tuyến toàn quốc phát động Cuộc thi chính luận lần thứ ba, năm 2023